2010/11/03

17 vị dân cử yêu cầu Ngoại Trưởng Thụy Sĩ can thiệp cho 4 đảng viên Việt Tân

17 vị dân cử Thụy Sĩ

Kính gửi Bà Micheline Calmy-Rey
Bộ Trưởng Bộ Ngoai Giao Thụy Sĩ

Palais fédéral
CH-3003 Berne
Geneva, ngày 28 tháng 10 năm 2010.
Kính thưa Bà Bộ Trưởng,
Chúng tôi xin được phép bày tỏ đến Bà sự quan ngại sâu xa của chúng tôi về sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam, trong giữa tháng bảy đến tháng 10 năm 2010, bắt giữ Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm. Tất cả những vị này bị bắt và bị gán ghép vào tội "âm mưu lật đổ chính quyền" vì có tham gia hoạt động với Đảng Việt Tân. Hơn nữa, các vụ bắt giam trên không hề có bất cứ một bản thông tin chính thức đến từ phiá nhà cầm quyền.
Các nhân vật bị bắt nêu trên là những người yêu nước, ôn hòa bày tỏ chính kiến để đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, đòi hỏi công bằng xã hội. Họ là những người chủ trương đấu tranh mang tánh cách hoàn toàn không bạo động.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là quốc gia đã ký vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị. Là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, hơn ai hết, Việt Nam phải tôn trọng những cam kết quốc tế trên.
Thưa Bà Bộ Trưởng, chúng tôi, những người đặt bút ký tên dưới đây, xin kính Bà (và Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các cơ quan nhân quyền quốc tế và chính quyền các nước tự do):
1. can thiệp với chính quyền Việt Nam, yêu cầu họ phải tôn trọng quyền thăm viếng và phải bảo đảm an toàn tánh mạng của những người bị giam tù;
2. cân nhắc nhà cầm quyền Việt Nam tuân thủ những qui tắc ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trong đó qui định quyền tự do thông tin, quyền tự do tôn giáo và quyền tự do tham gia đảng phái;
3.- yều cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm cũng như tất cả những tù nhân chính trị; Nhà cầm quyền Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khoẻ và tính mạng của những người bị giam.
Kính xin bà Bộ Trưởng nhận nơi đây lời cám ơn chân thành của chúng tôi.
Đồng ký tên:
 1. Läser Patricia, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 2. Schneuwly Nathalie, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 3. Barrillier Gabriel, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 4. Conne Pierre, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 5. Ducret Michel, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 6. Hohl Frédéric, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 7. Romain Jean, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 8. Saudan Patrick, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 9. Selleger Charles, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 10. Jeannerat Jacques, Dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang Geneva
 11. Malek-Asghar Patrick, Chủ tịch đảng Cấp Tiến Geneva (parti radical genevois), Thị trưởng thành phố Versoix
 12. Alder Murat, Phó chủ tịch đảng Cấp Tiến Geneva, Thành viên Ủy Ban tu bổ Hiến pháp Geneva
 13. Büchi Thomas, Chủ tịch Ủy Ban tu bổ Hiến pháp Tiểu Bang Geneva
 14. Kunz Pierre, Trưởng nhóm đảng Cấp Tiến tại Ủy Ban tu bổ Hiến pháp Tiểu Bang Geneva
 15. Brandt Simon, Dân biểu thành phố Geneva, Trưởng nhóm đảng Cấp Tiến/Hội Đồng thành phố Geneva
 16. Genecand Adrien, Dân biểu thành phố Geneva, Chủ tịch Ban Thanh Niên đảng Cấp Tiến Geneva
 17. Böhler Elizabeth, Ủy viên Hội Đồng thành phố Grand-Saconnex
PDF - 107.2 kb
Thư 17 chính giới Thụy Sĩ gửi Ngoại Trưởng Calmy-Rey

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét