2015/07/19

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Thành Kính Phân Ưu


Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Thành kính chia buồn
cùng quý Tang Quyến
và Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý
về sự ra đi của
Cụ Lê Quang Liêm,
Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý.

Nguyện cầu cho hương hồn Cụ
được sớm về cõi vĩnh hằng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét