2015/07/10

DB Loretta Sanchez lên tiếng cho các tù nhân lương tậm tại Hạ viện Hoa Kỳ

Trong phiên họp khoáng đại ngày 09-07-2015 tại Hạ Viện Hoa Kỳ, Dân biểu Loretta Sanchez đã kêu gọi Tổng thống Obama thúc đẩy vấn đề nhân quyền tại Việt Nam cũng như lên tiếng cho các tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Trần Huỳnh Duy Thức. Xin mời quý vị theo dõi.

BBT - Web Việt Tân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét