2010/11/03

Đảng Việt Tân sẽ tổ chức “Tìm hiểu và thảo luận về Đấu Tranh Bất Bạo Động” qua diễn đàn PalTalk

Việt Tân

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org -
Blog: dangviettan.wordpress.com
****

Thông Cáo Báo Chí

Đảng Việt Tân Tổ Chức “Tìm Hiểu và Thảo Luận về Đấu Tranh Bất Bạo Động” Qua Diễn Đàn PalTalk
Trong thế kỷ 20, các quốc gia Estonia, Latvia, Lithunia, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Phi Luật Tân và nhiều quốc gia khác đã tháo gỡ được chế độ độc tài, giành lại tự do dân chủ cho chính họ bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động.
Bước sang thế kỷ 21, phương pháp đấu tranh bất bạo động tiếp tục được một số dân tộc sử dụng và đã đưa đến thành công trong việc xóa bỏ độc tài, chống ngoại xâm và đặt nền dân chủ tại các nước Cộng Hòa Serbia (2000), Georgia (2003), Ukraine (2004), Lebanon (2005) và Kyrgystan (2005).
Những kinh nghiệm thành công tại quốc gia nói trên, cho thấy ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG là phương thức đấu tranh hữu hiệu với tối thiểu thiệt hại về sinh mạng và đổ vỡ để duy trì tiềm năng phát triển của đất nước. Phương thức này không cho phép những chế độ độc tài sử dụng sở trường đàn áp bằng bạo lực. Trái lại, họ phải liên tục lúng túng đối phó với các đòn đấu công khai và đông đảo của nhiều thành phần quần chúng.
Đây là phương thức đấu tranh phù hợp cho dân tộc Việt Nam hiện nay. Phương thức này nối kết được các nỗ lực của người Việt trong nước, người Việt tại hải ngoại, và các nguồn hỗ trợ quốc tế, để tạo những áp lực thường trực lên chế độ Cộng sản Việt Nam, buộc họ phải lùi bước trước ước nguyện quá cao và đã quá lâu của cả dân tộc.
Đảng Việt Tân kính mời đồng bào khắp nơi, đặc biệt là quý đoàn thể, cá nhân đang mưu tìm tự do, dân chủ cho quê hương, tham dự sinh hoạt “Tìm hiểu và Thảo luận về Đấu Tranh Bất Bạo Động” qua diễn đàn PalTalk, tại phòng DIỄN ĐÀN ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG, với những đề tài và thời gian như sau:
1/ Đấu Tranh Bất Bạo Động là gì? Tại sao ĐT/BBĐ cần thiết cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam hiện nay?
Thời Gian: Ngày 20/11/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California ngày 19/11/2010.
Diễn Giả: Kỹ Sư Lý Thái Hùng và Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo.
2/ Bản chất của quyền lực chính trị trong xã hội và tại sao người dân e sợ chế độ độc tài? Áp dụng vào trường hợp Việt Nam thế nào?
Thời Gian: Ngày 21/11/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California ngày 20/11/2010.
Diễn Giả: Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn và Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Việt.
3/ Những trụ cột chống đỡ chế độ độc tài và những nguyên lý lôi kéo/tấn công đối với những nhân tố đang phục vụ trong guồng máy độc tài. Áp dụng tại VN thì sao và đâu là những trụ cột phải lôi kéo/tấn công đối với chế độ CSVN?
Thời Gian: Ngày 27/11/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California ngày 26/11/2010.
Diễn Giả: Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo và Ông Đỗ Đăng Liêu.
4/ Tại sao quần chúng tuân phục chế độ và làm sao giúp quần chúng rút lại sự tuân phục để can đảm đối kháng lại chế độ độc tài? Ứng dụng vào hiện tình VN xuyên qua các cuộc đấu tranh của giáo dân, dân oan, công nhân.
Thời Gian: Ngày 28/11/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California, ngày 27/11/2010.
Diễn Giả: Ông Đỗ Đăng Liêu và Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn.
5/ Những đặc tính, nguyên lý và những quy luật hành động của đấu tranh bất bạo động.
Thời Gian: Ngày 11/12/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California ngày 10/12/2010.
Diễn Giả: Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt và Kỹ Sư Lý Thái Hùng.
6/ Đối phó với sự đàn áp của công an và bộ máy bạo lực của Cộng sản Việt Nam. Vạch ra những thủ đoạn của công an để đối phó và bẻ gãy các cuộc trấn áp.
Thời Gian: Ngày 12/12/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California ngày 11/10/2010.
Diễn Giả: Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn và Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo.
7/ Những phương pháp đấu tranh Bất Bạo Động dựa trên ba hình thức thông dụng của mọi cuộc đối kháng: (1) Phản đối; (2) Bất hợp tác và (3) Trực diện đối kháng.
Thời Gian: Ngày 18/12/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ sáng California ngày 17/12/2010.
Diễn Giả: Kỹ Sư Lý Thái Hùng, Ông Đỗ Đăng Liêu và Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt.
8/ Đảng Việt Tân và Đấu tranh bất bạo động.
Thời Gian: Ngày 19/12/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam; 4 giờ chiều Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng Paris, và 9 giờ tối California ngày 18/12/2010.
Diễn Giả: Kỹ Sư Lý Thái Hùng, BS Nguyễn Trọng Việt, BS Đặng Vũ Chấn, Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo, Ông Đỗ Đăng Liêu.
Ước mong đây sẽ là cơ hội học hỏi đa chiều và chia sẻ các kinh nghiệm đấu tranh thực tế giữa những con dân thiết tha với tương lai đất nước và dân tộc Việt Nam. Sự tham gia của quý vị còn là niềm vinh hạnh lớn lao cho toàn ban diễn giả.
Ngày 3 tháng 11 năm 2010
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét