2016/03/04

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Thành Kính Phân Ưu

Phân Ưu
Được tin Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Chủ Tịch Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ
Nguyên Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do


Đã từ trần vào ngày mồng 2 tháng 3 năm 2016, trên đường đi tham dự Hội Nghị về Biển Đông tại Manila, Philippines.

Bên cạnh những đóng góp quan trọng về các lãnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông trong Cộng đồng Việt - Mỹ, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn là một nhân sĩ rất có công lớn trong việc xây dựng và nuôi dưỡng phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam trong hơn 40 năm qua.

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Tiến sĩ Đào Thị Hợi, hiền thê của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và gia đình trước sự mất mát to lớn này.

Cầu nguyện hương linh Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sớm về cõi vĩnh hằng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét