2016/01/14

Tổ chức L4L tiếp tục lên tiếng cho Ls. Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thu Hà


Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam
Ông Bruno Angelet
Tầng 24, khu vực phía Tây, tòa nhà Lotte
54 Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam
V/v Bắt giữ và giam cầm tùy tiện Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà

Amsterdam, 13 tháng Giêng 2016

Kính gửi Ông Angelet,

Tiếp theo lá thư chúng tôi gửi đi ngày 23 tháng 12, 2015 về Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà, xin được thông báo tiếp như sau.

Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị biệt giam từ khi bị bắt vào ngày 16 tháng 12, 2015. Họ vẫn không được gặp luật sư. Vợ của Luật sư Đài xin phép đưa Thánh Kinh vào cho chồng, nhưng không được phép gặp ông.

Luật pháp nhân quyền quốc tế xác định rằng nhà nước có bổn phận bảo đảm và bảo vệ quyền được xét xử công bằng và bao hàm một số nghĩa vụ. Thứ nhất, viên chức nhà nước phải để luật sư có những liên lạc cần thiết với thân chủ để chuẩn bị cho việc bào chữa. Điều khoản 7, 8, và 14 của ICCPR được Ủy Ban Nhân Quyền giải thích là người bị bắt giữ có quyền gặp luật sư ngay từ lúc bị bắt. Ủy Ban Nhân Quyền đã kết luận rằng các luật lệ cho phép biệt giam là vi phạm điều khoản 7, 9, và 10 của ICCPR. Đặc sứ Điều tra về tra tấn cũng phát biểu tương tự, “tất cả những người bị bắt giữ phải được bảo đảm quyền chất vấn tính hợp pháp của việc bắt giữ đó trước một tòa án độc lập … và có quyền được tiếp cận luật sư.” Tầm quan trọng của việc gặp luật sư đúng lúc được nhấn mạnh bởi Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu. Tòa xác định là việc giới chức trách khước từ không cho người bị bắt giữ gặp luật sư trong thời khoản 48 tiếng là vi phạm và gây thiệt hại vô cùng cho quyền được xét xử công bằng. Khoảng thời gian này được nhắc đến trong điều khoản 7 của Những Nguyên Tắc Căn Bản của Liên Hiệp Quốc về Vai Trò Luật Sư.

L4L yêu cầu Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu nêu vấn đề này với nhà chức trách Việt Nam, và đặc biệt yêu cầu rằng: (a) Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà được phép gặp luật sư; và (b) Gia đình của Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà được phép gặp họ và cung cấp cho họ cuốn Thánh Kinh.

Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết khi nào Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu sẽ nêu việc này, và thông tin cho chúng tôi biết câu trả lời của nhà chức trách Việt Nam.

Chúng tôi mong nhận được tin từ quý vị.

Trân trọng,
LAWYERS FOR LAWYERS
(Luật Sư Bảo Vệ Luật Sư)

Adrie van de Streek
Giám đốc Điều hành L4L

Nguồn: http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/20160113-L4L-Letter-to-EU-Delegation-to-Viet-Nam.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét