2015/08/02

DB Úc Britza quan ngại về tình hình ba tù nhân lương tâm

DB Ian Britza
Ngày 29 tháng 7, 2015

Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

Thưa Thủ Tướng,

Tôi viết thư này đến ông để đề cập về trường hợp ba nhà bảo vệ nhân quyền vẫn còn bị giam cầm bởi nhà cầm quyền Việt Nam.

Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã bị kết án tù dài hạn với cáo buộc "có hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật hình sự.

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc phán quyết việc giam giữ họ là tùy tiện và các bản án phản ảnh những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam. Tôi cũng quan ngại về sức khỏe và tinh trạng của họ. Họ đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối sự ngược đãi mà họ phải hứng chịu trong tù.

Tôi yêu cầu ông thả Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Đặng Minh Mẫn và tôn trọng các ràng buộc trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã ký kết.

Tôi mong chờ sự hồi đáp của ông.

Trân trọng,

(ký tên)
DB Ian M Britza MLA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét