2010/11/26

Tìm hiểu và thảo luận về Đấu Tranh Bất Bạo Động - Sinh hoạt Paltalk kỳ 3

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2010 (Thứ Bảy) lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam; 4 giờ chiều giờ Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng giờ Paris, Âu Châu; và lúc 9 giờ tối giờ California ngày 26 tháng 11 năm 2010 (Thứ Sáu), sẽ là buổi thứ ba trong loạt sinh hoạt gồm 8 đề tài liên quan về đấu tranh bất bạo động. Kính mời quý vị tham dự qua diễn đàn PalTalk, tại phòng DIỄN ĐÀN ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG, với đề tài:
Những trụ cột chống đỡ chế độ độc tài và những nguyên lý lôi kéo/tấn công đối với những nhân tố đang phục vụ trong guồng máy độc tài. Áp dụng tại VN thì sao và đâu là những trụ cột phải lôi kéo/tấn công đối với chế độ CSVN?
Thời Gian:Ngày 27/11/2010, lúc 12 giờ trưa Việt Nam;
4 giờ chiều Sydney, Úc Châu;
6 giờ sáng Paris;
và 9 giờ tối California (ngày 26/11/2010).
Diễn Giả:Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo
Ông Đỗ Đăng Liêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét